Politika zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Mayer Group d.o.o., e-poštni naslov agency@mayermccann.com, je upravljavec z osebnimi podatki za spletno stran www.mayermccann.com.
Mayer Group d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi posredovani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Osebne podatke posameznika Mayer Group d.o.o. obdeluje in jih hrani za dosego namena, zaradi katerega jih je posameznik posredoval.

Pri obravnavi posredno in neposredno posredovanih podatkov nas obvezuje Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov. Podlago za zbiranje osebnih podatkov predstavlja obrazec na spletni strani, kamor stranka vpiše podatke, ki so potrebni za komunikacijo.

Mayer Group d.o.o. za namene, zaradi katerega je posameznik posredoval podatke, hrani sledeče: ime, priimek, e-poštni naslov. Mayer Group d.o.o. se obvezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, prav tako ne izven EU, EGP in mednarodnim organizacijam tega prostora, razen kadar je to v skladu z veljavno zakonodajo. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik pravico vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Mayer Group d.o.o. bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Mayer Group d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-poštni naslov agency@mayermccann.com) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov preko e-poštnega naslova agency@mayermccann.com. Podatki bodo izbrisani v najkrajšem možnem času.

Zloraba podatkov

Zavezujemo se, da bomo varovali vaše osebne podatke v skladu z GDPR. V kolikor bi prišlo do zlorabe podatkov, vas bomo o tem obvestili na vaš e-poštni naslov v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 72 urah od ugotovitve zlorabe.

Odgovornost

Spletna stran je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu Mayer Group d.o.o. ne jamči za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na strani. Vse informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

ZBISTRITE SVOJE MISLI, BERITE NAŠA BISTVA.

Prijavite se na naše e-novice

    Dovoljujem obdelavo podatkov skladno s pravnim obvestilom.